rắn bột đá

Tượng Rắn mạ vàng ôm bồn tụ đế gỗ tài lộc, công việc trôi chảy FE092

FE092-ran tu bao

1,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: rắn bằng bột đá mạ vàng ( Hồng Kông ) + Kích

Tượng Rắn trấn gậy như ý bột đá lưu ly may mắn, thuận lợi, tài lộc FE108

FE108-ran om gay nhu y

1,624,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: rắn bằng bột đá giả gỗ ( Hồng Kông ) + Kích

Tượng Rắn trấn gậy như ý giả gỗ tài lọc, may mắn, như ý FE111

fe-111-ran go

1,523,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: rắn bằng bột đá giả gỗ ( Hồng Kông ) + Kích

Tượng Rắn ôm đỉnh nguyên bảo mạ vàng tài lộc, của cải dồi dào FE096

1,218,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rắn (tuổi Tỵ) ôm ba nén vàng, bột đá mạ vàng