đào bình an

Quả Đào tiên bột đá màu khỏe mạnh, tụ phước, đa thọ FH341G

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả đào và dơi trên đế gỗ bột đá màu (tại Việt